U bevindt zich in : >> Diensten - Inspectie_en_onderhoud

Inspectie en Onderhoud

 

EERSTE BIJZONDERE INSPECTIE
Frequentie : 
eenmalig (herinspectie (PI) om de 2 tot 4 jaar).

De verplicht uit te voeren werkzaamheden op alle bestaande stookinstallaties met een totaal vermogen >= 100 kW omvatten:

Volledige inspectie van de gehele ketelinstallatie, incl. de stookruimte.
Opstellen van een basisverslag voorzien van grenswaarden, oa. dienende als richtlijn voor toekomstige Periodieke Inspecties en Onderhoud.
Tevens vastlegging van de technische gegevens van de installatie en de instelgegevens bij de inbedrijfstelling van de ketel.
Afgeven van een (lees) “Verklaring van Geen Bezwaar“ ,(schrijf) "Certificaat van Ingebruikname" t.b.v. het bevoegd gezag, indien de ketelinstallatie en de stookruimte voldoen aan de veiligheidseisen en milieunormen.

De installatie gegevens worden getoetst aan de voorschriften en eventuele “op- of aanmerkingen” worden opgenomen in de eindconclusie. Vervolgens een afbeelding van een conclusieblad van een rapportage “Opmerkingen worden beschouwd als niet kritisch, terwijl “aanmerkingen” gedefinieerd worden als kritisch.

“Opmerkingen dienen voor of tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt te worden aangepast.


“Aanmerkingen” dienen verholpen te worden alvorens een “Certificaat van Ingebruikname” kan worden afgegeven.

U ontvangt een inspectierapport met een eventuele “Certificaat van Ingebruikname” welke ter beschikking gesteld moet worden aan de eindgebruiker of eigenaar van de installatie. De inspectie wordt door ons conform de norm “Certificatie regeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan stookinstallaties” uitgevoerd door gecertificeerd personeel. Na uitvoering van bovenstaande werkzaamheden ontvangt U een uitgebreide rapportage in enkelvoud afgedrukt en digitaal in PDF format. Na de inspectie is uw gehele stookinstallatie beoordeeld op veiligheid, de goede werking en juiste afstelling van de verbranding. Afbeelding "Certificaat van Ingebruikname"


PERIODIEKE INSPECTIE

Frequentie :
om de 2 tot 4 jaar

De verplicht uit te voeren werkzaamheden op alle bestaande stookinstallaties met een totaal vermogen >= 100 kW omvatten:

Volledige inspectie van de gehele ketelinstallatie, incl. de stookruimte conform basisverslag.
Controleren technische gegevens van de installatie en de instelgegevens van de apparatuur op basis van de grenswaarden als
vastgelegd binnen het basisverslag.

Afgeven van een “Verklaring van Inspectie“ tbv. het bevoegd gezag, indien de ketelinstallatie en
de stookruimte voldoen aan de veiligheidseisen en milieunormen als vastgesteld binnen het basisverslag.

U ontvangt een inspectierapport met een eventuele “Verklaring van Inspectie” welke ter beschikking gesteld moet worden aan de eindgebruiker of eigenaar
van de installatie.De inspectie wordt door ons conform de norm “Certificatie regeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan stookinstallaties” uitgevoerd door gecertificeerd personeel. Na uitvoering van bovenstaande werkzaamheden ontvangt U een uitgebreide rapportage in enkelvoud afgedrukt en digitaal in PDF format. Na de inspectie is uw gehele stookinstallatie beoordeeld op veiligheid, de goede werking en juiste afstelling van de verbranding.


PERIODIEK ONDERHOUD
Frequentie : ieder jaar

De verplicht uit te voeren werkzaamheden op alle bestaande stookinstallaties met een totaal vermogen >= 100 kW omvatten:

Volledig reinigen en inspecteren van de ketel en branderinstallatie, incl. de stookruimte conform basisverslag.
Controleren werking en de instelgegevens van de beveiligingsapparatuur op basis van de grenswaarden als vastgelegd binnen het basisverslag.
Afgeven van een "Verklaring van Onderhoud"  tbv. het bevoegd gezag, indien de ketelinstallatie en de stookruimte voldoen aan de veiligheidseisen en milieunormen als vastgelegd binnen het basisverslag.

U ontvangt een onderhoudsrapport met een 'Verklaring van Onderhoud' welke ter beschikking gesteld moet worden aan de eindgebruiker of eigenaar van de installatie. Het onderhoud wordt door ons conform de norm "Certificatie regeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan stookinstallaties" uitgevoerd door gecertificeerd personeel. Na uitvoering van bovenstaande werkzaamheden ontvangt U een uitgebreide rapportage in enkelvoud afgedrukt en digitaal in PDF format. Na het onderhoud is uw gehele stookinstallatie beoordeeld op veiligheid, de goede werking en juiste afstelling van de verbranding.

  Actualiteiten