U bevindt zich in : >> Home

Welkom bij Inspectie Bedrijf Benschop BV

Inspectie Bedrijf Benschop BV is een SCIOS gecertificeerd inspectie cq keuringsbedrijf.
In het kader van het milieu (uitstoot: CO2 NOx enz.), energieverbruik (rendement) en veiligheid wordt meten, registreren en waarborgen steeds belangrijker en noodzakelijker. In toenemende mate worden verantwoordelijkheden bij de eigenaar/gebruiker van stookinstallaties neergelegd conform de wettelijke zorgplicht. Dat klinkt dramatischer dan het is. Wij kunnen u helpen bij het waarmaken van de aan u opgelegde wettelijk verplichte verantwoordelijkheden. Wij inspecteren de conditie van uw stookinstallatie en bekijken of deze voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Op basis van deze inspectie adviseren wij u ook over de verbeter- en besparingsmogelijkheden van uw installatie. Ook voor Ontwerp en advies kunt u bij ons terrecht.
Inspectie Bedrijf Benschop BV (IBB) uw onafhankelijke partner voor deskundigheid op maat

 

Wet,- en regelgeving

Eind 1998 zijn de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) van kracht geworden waarmee elke eigenaar/gebruiker van een stook- of verwarmingsinstallatie te maken heeft. In 2013 is deze vervangen door het Activiteitenbesluit. Voor installaties met een totaal vermogen groter of gelijk aan 100 kW geldt naast het jaarlijkse onderhoud ook minimaal eens per 4 jaar een verplichte inspectie door een gecertificeerd bedrijf. De eisen hiervoor zijn vastgelegd door SCIOS, oftewel Stichting Certificatieregeling Inspectie en Onderhoud aan stookinstallaties.

 SCIOS

Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert een kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. De stichting heeft hiervoor het SCIOS-certificatiesysteem in het leven geroepen. Bezitters van een SCIOS-certificaat voeren onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit, zodanig dat aan de door de wetgever vereiste kwaliteit met betrekking tot rendement, veiligheid en milieubelasting wordt voldaan. De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties is opgericht op 27 mei 1998 en wordt geleid door een dagelijks bestuur, waarin het bevoegd gezag (de gemeenten), de AMvB-plichtigen (de afnemers), uitvoerenden zijn vertegenwoordigd en een onafhankelijke voorzitter. SCIOS wordt bijgestaan door een Centraal College van Deskundigen (CCvD) dat bestaat uit vertegenwoordigers van AVAG, Gasunie, KW2, VIV/VLWK, FIGO, VNI, FME/CVM/VFK, waarnemers namens LMI/FHI en Visa-commissie, vertegenwoordigers van de aangesloten CIs. SCIOS is door de Raad voor Accreditatie erkend.

Home Werkgebied Diensten Contact Links Offerte Veel Gestelde Vragen Nieuwsberichten Klantenportal
  Actualiteiten